Rejestracja

AKTUALNOŚCI

  • W zakładce Program umieściliśmy jego aktualną wersję. Program uległ pewnym korektom w stosunku do pierwotnej wersji, prosimy o jego sprawdzanie. Dziękujemy za wszystkie uwagi i informacje.
  • Autorów tekstów w języku angielskim prosimy o przygotowanie wystąpień w języku polskim. 
  • Dostępne mapki z lokalizacjami: plik

Kontakt

VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Turystyki
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

 
Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:
mgr Izabela Chodecka, Sekretariat Katedry Turystyki UEK
E-mail: konferencjaturystyka2018[at]uek.krakow.pl
Tel: +48 12 293 7504

Osoba do kontaktu w sprawach publikacji:
prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako (borodako[at]uek.krakow.pl)
Uwaga: W korespondencji pocztą elektroniczną uprzejmie prosimy w tytule wpisać "ZKT2018"

KOMITET ORGANIZACYJNY
  • dr hab. Krzysztof Borodako, prof. UEK
  • dr Ewa Grabińska
  • dr Katarzyna Klimek
  • mgr Izabela Chodecka
  • mgr Szczepan Kościółek

Serdecznie zapraszamy 

Kluczowa konferencja naukowa  poświęcona problematyce turystyki!
Spotkajmy się i dzielmy się swoją wiedzą
i doświadczeniem dydaktycznym!
Zapraszamy do publikowania recenzowanych prac!