Rejestracja

AKTUALNOŚCI

  • W zakładce Program umieściliśmy jego aktualną wersję. Program uległ pewnym korektom w stosunku do pierwotnej wersji, prosimy o jego sprawdzanie. Dziękujemy za wszystkie uwagi i informacje.
  • Autorów tekstów w języku angielskim prosimy o przygotowanie wystąpień w języku polskim. 
  • Dostępne mapki z lokalizacjami: plik 
WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI
VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych
 
 
22 października 2018 r (poniedziałek) - 1 dzień konferencji
miejsce - COLLEGIUM MAIUS UJ, ul. Jagiellońska 15, SALA BOBRZYŃSKIEGO
9:30 – 10.00 – Rejestracja uczestników i powitalna kawa
 
10:00 – 10:45 – Uroczyste otwarcie Konferencji 
prowadzenie: prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka, dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska (UJ)
- wystąpienie władz Uczelni
- wystąpienia gości honorowych i partnerów Konferencji
- Idea i historia konferencji- Prof. dr hab. Grzegorz Gołembski
 
10.45-12.00 Sesja 1 – Konkurencyjność i innowacyjność w turystyce (wystąpienia 15 minutowe)
moderatorzy: prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (UJ), prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako
 
prof. dr hab. Grzegorz Gołembski (UZ), dr Justyna Majewska (UEP)- Wpływ infrastruktury transportowej na zagraniczną turystykę przyjazdową – model grawitacyjny dla Polski
prof. SGH dr hab. Ewa Dziedzic (SGH) - Konkurencyjność oferty turystyki medycznej a polityka rządu
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr Wojciech Pokojski  (UW) - Nowe technologie w turystyce: przejście od map analogowych do map cyfrowych
dr Piotr Gryszel (UEW) - Ekonomia doświadczeń w kształtowaniu konkurencyjności regionów turystycznych.
dyskusja
 
12.00 – 12.15 przerwa kawowa
 
12.15 – 13.45 Sesja 2 - Współczesny marketing w turystyce (wystąpienia 15 minutowe)
moderatorzy: prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. UEP dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UP dr hab. Michał Żemła,
 
dr Aleksandra Łapko (AMS), mgr Martina Müller, pr-ide GbR Berlin - Destination branding process on the example of South Coast Baltic region
prof. UMK dr hab. Aldona Glińska-Neweś, dr K. Celuch, prof. Mathilda von Nierk - Destination promotion through different communication styles of convention and visitors’ bureaus. Cross-cultural comparison
dr Paweł Piotrowski (UE Katowice) Promocja wydarzeń przez miasta w serwisie społecznościowym – próba uogólnienia na przykładzie miast poprzemysłowych województwa śląskiego i serwisu Facebook
prof UP dr hab. Mariusz Szubert  (UP)- Wizerunek miast Konurbacji Górnośląskiej – wyzwanie przełamywania stereotypów
dr Kinga Krzesiwo  (UP) - Ocena wybranych działań promocyjnych ośrodków narciarskich w Polsce
dyskusja
 
13.45-14.30 - przerwa obiadowa
 
14.30-15.45 – Sesja 3 – Problemy geografii turystyki, rekreacji, oraz kadr w turystyce i rekreacji  (wystąpienia 15 minutowe)
moderatorzy: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (UW), prof. US dr hab. Beata Meyer (US)
 
dr Piotr Kociszewski (UW) - Funkcjonowanie organizatorów turystyki w ujęciu przestrzennym (na przykładzie województwa mazowieckiego)
prof. AWF dr hab. Rajmund Tomik (AWF Katowice)- Motywy podejmowania studiów turystyki i rekreacji
dr Krzysztof Lipecki (UEK) i współautorzy  - Zróżnicowanie poziomu sprawności fizycznej oraz parametrów somatycznych  studentów kierunku Turystyka i rekreacja wybranych krakowskich szkół wyższych
dr Zbigniew Borek (UEK) i współautorzy  - Zagrożenie wypaleniem zawodowym w obsłudze ruchu turystycznego u studentów turystyki i rekreacji na tle innych wybranych zawodów – badania pilotażowe
dyskusja
 
15.45-17.45 - przejście indywidualne uczestników do hoteli, czas wolny
17.45 -21.30 – Transfer do ICE Kraków (spod UEK Rakowicka 27: 17.45, zatoczka pod hotelem Andels (ul. Pawia 6): 17.50)  
ICE - program kulturalny, transfer do Hotelu Europejskiego;
21.30 – Uroczysta kolacja (Hotel Europejski)
 
 
 
23 października 2018 r (wtorek) - 2 dzień konferencji
Campus UEK, Rakowicka 27, Sala Senacka, Budynek Gł.
 
9.00-10.30 Sesja 4 - Ekonomiczne zagadnienia turystyki (wystąpienia 15 minutowe)
moderatorzy: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, dr hab. Anna Tokarz-Kocik (US), prof. AWF dr hab. Rajmund Tomik (AWF Katowice),
 
prof. SGTiR dr hab. Teresa Skalska - Możliwości oceny efektów ekonomicznych trzeciego sektora w obszarze turystyki
dr Bartosz Szczechowicz (AWF Kraków) - Doświadczenie jako przedmiot wymiany rynkowej – refleksje teoretyczne
i metodologiczne na kanwie turystyki sportowej

dr Adam Pawlicz (US) - Measuring of regulation of touroperator market across selected European countries
prof. SGH dr hab. Magdalena Kachniewska - Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w opinii małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich
Prof. PB dr hab. Mikołaj Jalinik (PB) - Instytucje i organizacje wpływające na rozwój sylwanoturystyki
dyskusja
 
10.30-11.00 - przerwa kawowa
 
11.00-12.30 Sesja 5A - Zarządzanie oraz nowoczesne technologie w turystyce Sala Senacka, Budynek Gł.
                (wystąpienia 15 minutowe)
moderatorzy: prof. SGH dr hab. Ewa Dziedzic, prof. UEK dr hab. Renata Seweryn , dr hab. Mirosław Mika
 
dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek (UE Katowice) - Członkostwo w strukturach sieciowych i jego znaczenie dla budowania współpracy dwustronnej przedsiębiorstw turystycznych
dr Aleksandra Grobelna (AMG) - What is wrong with quality of hotel service? The critical role of work – family conflict and its negative outcomes
dr Jerzy Tutaj  (PW) - Innowacje w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym
dr Arkadiusz Niedziółka  (PPWSZ) - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarach wiejskich Podhala
prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako - New Technologies and Tourists’ Behavior – Selected Issues
dyskusja
 
11.00-12.30 Sesja 5B  Transport w turystyce oraz wybrane rodzaje turystyki, Sala 30, Bud. Główny (wystąpienia 15 minutowe)
 moderatorzy: prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk, prof. PB dr hab. Mikołaj Jalinik  
 
dr Mirosław Nalazek  (SGTiR) - Analiza przestrzennego rozkładu pasażerskiego transportu lotniczego na świecie
dr Tomasz Duda (US)- Kierunki i perspektywy rozwoju ruchu turystyki kulturowej na przygranicznych obszarach współdzielonego dziedzictwa
mgr Magdalena Sawczuk (UJ) - Kształtowanie i wzmacnianie kapitału relacyjnego w regionalnych muzeach
mgr Natalia Tomczewska-Popowycz (UŚ ) Czy turystyka sentymentalna ma przyszłość? Polscy turyści na Ukrainie Zachodniej: zróżnicowanie międzygeneracyjne.
dyskusja
  
12.30-13.00 - przerwa kawowa
 
13.00-14.30 Sesja 6 - Zachowania konsumenckie i segmentacja rynku turystycznego (wystąpienia 15 minutowe)
moderatorzy: prof. SGTiR dr hab. Teresa Skalska, dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek (UE Katowice)
 
dr hab. Mirosław Mika i współautorzy (UJ) Kontekst miejsca jako czynnik wyboru obiektów gastronomicznych w miastach – perspektywa mieszkańców Krakowa"
prof. UP dr hab. Michał Żemła i współautorzy - Rodziny z dziećmi jako konsumenci na rynku turystycznym – wyzwania badawcze
dr Zbigniew Głąbiński (US) - Uwarunkowania aktywności turystycznej seniorów w województwie małopolskim  na przykładzie słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku
dr Kamila Ziółkowska-Weiss (UP)- Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii na przykładzie mieszkańców Greater Toronto Area
dr Jakub Ryśnik i współautorzy (AWF Katowice) - Propozycja skali pomiarowej motywacji kibiców do konsumpcji turystyki sportowej. Raport z badań
 
dyskusja
 
14.30-14.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji
prowadzenie: prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka, dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska (UJ)
 
14:45 – obiad
 
***
 Mapki poglądowe z miejscami obrad i hotelami - plik pdf
    

Serdecznie zapraszamy 

Kluczowa konferencja naukowa  poświęcona problematyce turystyki!
Spotkajmy się i dzielmy się swoją wiedzą
i doświadczeniem dydaktycznym!
Zapraszamy do publikowania recenzowanych prac!