Rejestracja

AKTUALNOŚCI

  • W zakładce Program umieściliśmy jego aktualną wersję. Program uległ pewnym korektom w stosunku do pierwotnej wersji, prosimy o jego sprawdzanie. Dziękujemy za wszystkie uwagi i informacje.
  • Autorów tekstów w języku angielskim prosimy o przygotowanie wystąpień w języku polskim. 
  • Dostępne mapki z lokalizacjami: plik

Rada Programowa

Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk
Prof. dr hab. Grzegorz Gołembski
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Prof. dr hab. Włodzimierz Kurek
Prof. dr hab. Barbara Marciszewska

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
Prof. dr hab. Andrzej Rapacz
Prof. dr hab. Józef Sala
Dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UEK
Dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH
Dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP
Dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska
Dr Tomasz Rachwał

Dr Bartosz Szczechowicz 

Serdecznie zapraszamy 

Kluczowa konferencja naukowa  poświęcona problematyce turystyki!
Spotkajmy się i dzielmy się swoją wiedzą
i doświadczeniem dydaktycznym!
Zapraszamy do publikowania recenzowanych prac!