Rejestracja

AKTUALNOŚCI

  • W zakładce Program umieściliśmy jego aktualną wersję. Program uległ pewnym korektom w stosunku do pierwotnej wersji, prosimy o jego sprawdzanie. Dziękujemy za wszystkie uwagi i informacje.
  • Autorów tekstów w języku angielskim prosimy o przygotowanie wystąpień w języku polskim. 
  • Dostępne mapki z lokalizacjami: plik

Proponowana tematyka


Problemy zarządzania we współczesnej turystyce
- Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
- Zarządzanie transportem lotniczym
- Współpraca w turystyce
- Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
- Problematyka zarządzania przestrzenią w turystyce
- Zarządzanie organizacją spotkań i wydarzeń
 
Nowoczesne technologie w turystyce
- ICT w turystyce
- Znaczenie mediów społecznościowych w turystyce
 
Kadry w turystyce
- Kształcenie w turystyce
- ZZL a zmiana pokoleniowa
- Kreatywność w turystyce
 
Współczesny marketing w turystyce
- Zarządzanie i marketing w regionach turystycznych
- Marketing turystyczny
- Zarządzanie marką w turystyce
- Zachowania konsumentów na rynku turystycznym

Konkurencyjność,  innowacyjność i przedsiębiorczość w turystyce
- Konkurencyjność regionów turystycznych
- Konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych
- Przedsiębiorczość w turystyce
- Innowacyjność w turystyce

 Rozwój w turystyce
- Polityka turystyczna
- Zrównoważony rozwój w turystyce
 
Jakość w turystyce
-Problematyka jakości w turystyce
-Bezpieczeństwo w turystyce

Problematyka rekreacji
- Znaczenie rekreacji w rozwoju psychofizycznym człowieka
- Oferta usług rekreacyjnych jako czynnik podnoszenia atrakcyjności regionu
- Problemy realizacji procesu dydaktycznego z zakresu rekreacji
 
Są to tylko tematy ramowe i pozostajemy otwarci na inne Państwa propozycje.
 

Serdecznie zapraszamy 

Kluczowa konferencja naukowa  poświęcona problematyce turystyki!
Spotkajmy się i dzielmy się swoją wiedzą
i doświadczeniem dydaktycznym!
Zapraszamy do publikowania recenzowanych prac!